Aktuality

Přezkoušení z hudební nauky
aktualita

Studenti, kteří nedochází během roku pravidelně na hodiny Hudební nauky musí dle školního řádu na přezkoušení v těchto termínech:

4., 5., 6., 11., 12.,13. června v hodinách hudební nauky od 14 hod. do 17 hod. Nebojte se přijít do vyučování.

Sudijní materiál je ke stažení v sekci dokumenty

 

Hledá se školník
aktualita

Hledáme školníka na polovinu úvazku. To znamená čtyři hodiny denně. Zralý věk není překážkou. Kdo by měl zájem, bližší informace v ředitelně.

Přijímací řízení

Přijímací řízení

Pro všechny obory na školní rok 2018 -2019 se bude konat 21. - 24. května 2018 v hlavní budově školy na adrese Olešská 2295/16 od 14,00 do 18,00 hodin. Pro výtvarný obor se bude přijímací řízení konat ve stejném čase současně i v budově U Nových Vil 3, Praha 10.

Náhradní termín pro hudební obor, literárně dramatický obor: 14. června 16:30 až 18:00
Náhradní termín taneční obor: 20. června 16:30 až 18:00

Časté dotazy:

  • S sebou není potřeba žádné vyplněné dokumenty. Porota bude chtít po rodičích na místě základní informace. Jméno, telefon, adresu, email. Volba nástroje u hudebního oboru se domluví na přijímacích zkouškách. V potaz bereme zájem dítěte, kapacitu školy, fyzické předpoklady dítěte.
  • U hudebního oboru má dítě prokázat základní smysl pro rytmus, hudební sluch a případně zazpívat jednoduchou písničku
  • Pokud jde žák na výtvarný obor, je vhodné, aby donesl obrázky, které již namaloval, ale není to podmínkou
  • U literárně dramatického oboru, může dítě předvést píseň, báseň, nebo říkadlo. Není to podmínkou
  • Na talentových zkouškách Tanečního oboru budeme prověřovat: rytmické a hudební cítění, koordinaci, pružnost a rozsah pohybu a tanečnost. Prosíme nejlépe přiléhavé oblečení, stažené vlasy a pokud možno cvičky s měkkou podrážkou.
  • Nejdůležitější je, aby bylo dítě na přijímacím řízení schopno komunikovat s porotou a projevilo spontánní zájem.

 

Těšíme se na nové talenty.

Akce školy

9. května 2018 od 18,30 hodin, sál školy
Koncert žáků Jiřího Vrbíka

11. května 2018 od 18,00 hodin, sál školy
Koncert žáků Jany Zerákové

14. května 2018 od 18,30 hodin, sál školy
Klavírní koncert žáků školy

16. května 2018 sál školy
Koncert žáků Petra Šporcla

17. května 2018 od 18,00 hodin, sál školy
Koncert žáků Věry Škvorové

18. května 2018 od 18,00 hodin, sál LDO
Koncert žáků Zdeňka Trtíka

21. - 24.  května 2018 od 14,00 do 18,00 hodin sál školy
Přijímací řízení

23. května 2018 od 18,30 hodin, sál školy
Interní koncert žáků školy

24. května 2018 od 19,00 hodin, sál školy
Koncert žáku Matěje Vody

24. května 2018 od 19,30 hodin, ZUŠ OPEN
Valdštejnská zahrada, Sala terrena, vystoupení symfonického orchestru

25. května 2018 od 18,00 hodin, sál školy
Koncert žáků Iriny Černovské

28. května 2018 od 19,00 hodin, Libeňský zámek
Koncert nejlepších sólistů školy a malého orchestru

30. května 2018 od 21,20 hodin, Staroměstské náměstí
Hudební maraton ZUŠ Prahy, Vystoupení symfonického orchestru

31. května 2018, sál školy
Koncert žáků Jaromíry Šnederflerové

6. června 2018, od 18,30 hodin. Atrium na Žižkově
Koncert absolventů a vybraných žáků školy

7. června 2018 od 18,00 hodin, sál školy
Koncert žáků Květy Radostné

8. června 2018 od 17,30 hodin, sál školy
Koncert žáků Hany Heřmánkové

12. června 2018 od 19 hodin, Státní konzervatoř na Rejdišti
Slavnostní koncert orchestrů a sboru školy

13. června 2018 od 18,00 hodin, sál školy
Koncert žáků Marie Tvrdé

14. června 2018 sál školy
Koncert žáků Zdeňka Slezáka

15. června 2018 od 18,00 hodin, sál školy
Koncert žáků Stanislava Hornera

18. června 2018 od 16,30 hodin a od 18,30 hodin, Divadlo u hasičů
Vystoupení tanečního oddělení

21. června 2018 od 18,30 hodin, sál školy
Koncert absolventů školy

22. června 2018 od 17,00 hodin, sál školy
Koncert žáků Evy Benešové

26. června 2018, sál školy
Koncert žáků Anny Paškové

28. června 2018, sál školy
Koncert žáků Jana Krále