Aktuality

Akce školy

20. března 2019 od 18,30 hodin, sál školy
Interní koncert

21. března 2019 od 18,00 hodin, sál školy
Popový koncert žáků Jakuba Turka a Jany Kubicové

27. března 2019 od 18,00 hodin, sál školy
Koncert žáků Hany Heřmánkové

3. dubna 2019 od 18,30 hodin, sál školy
Koncert žáků Štěpána Váni

1. dubna 2019 od 19,30 hodin, sál školy
Schůze architektů s panem Pleskotem

3. dubna 2019 od 18,30 hodin, sál školy
Koncert žáků Štěpána Váni a Jakuba Červinky

4. dubna 2019 od 18,30 hodin, sál školy
Představení LDO Aleše Povolného

10. dubna 2019 od 18,30 hodin, sál školy
Představení LDO Aleše Povolného

11. dubna 2019 od 18,00 hodin, sál školy
Koncert žáků Kateřiny Macourkové

15. dubna 2019 od 19,00 hodin, Salesiánské divadlo
Představení LDO Aleše Povolného

17. dubna 2019 od 18,30 hodin, sál školy
Interní koncert

24. dubna 2019 od 18,00 hodin, sál školy
Koncert žáků Matěje Vody

25. dubna 2019 od 18,30 hodin, sál školy
Koncert žáků Evy Benešové

2. května 2019 od 18,30 hodin, sál školy
Interní koncert

6. a 7. května 2019 od 18,30 hodin, třída LDO
Divadelní představení Aleše Povolného

9. května 2019 od 18,00 hodin, sál školy
Koncert žáků Věry Škvorové

10. května 2019 od 17,30 hodin, sál školy
Koncert klavírního oddělení

15. května 2019 od 18,30 hodin, sál školy
Koncert žáků Jiřího Vrbíka

16. května 2019 od 17,00 hodin, sál školy
Koncert žáků Marie Ouředníkové

17. května 2019 od 18,00 hodin, sál školy
Koncert žáků Jany Zerákové

Talentové zkoušky
20. – 23. Května 2019
!pozor jen pro vybrané obory, které budou upřesněny!

22. května 2019 od 19,00 hodin, sál školy
Koncert žáků Zdeňka Slezáka

23. května 2019 od 19,00 hodin, sál školy
Autorské čtení

24. května 2019, sál školy
Koncert žáků Iriny Černovské

29. května 2019 od 17,45 hodin, sál školy
Koncert žáků Jaromíry Šnederflerové

30. května 2019 od 18,00 hodin, sál školy
Koncert žáků Květy Radostné

31. května 2019 od 19 hodin, Korunní 60
Koncert orchestru, sboru a flétnových souborů v rámci ZUŠ OPEN

4. června 2019 od 19,00 hodin, sál Pražské konzervatoře Na Rejdišti
Slavnostní koncert orchestrů školy

5. června 2019 Divadlo u hasičů
Představení tanečního oddělení pod vedením Hany Číčelové

6. června 2019 od 18,30 hodin, sál školy
Koncert žáků Stanislava Hörnera

10. června 2019 od 18,30 hodin, Atrium na Žižkově
Slavnostní koncert nejlepších absolventů školy

11. června 2019, sál školy
Koncert žáků klavírního oddělení

19. června 2019 v 18:00 hodin, sál školy
Koncert žáků Jany Zerákové

20. června 2019 v 18:30 sál školy
Koncert absolventů školy

21. června 2019 v 18:30 hodin, sál školy
Koncert žáků Evy Benešové

27. června 2019, sál školy
Koncert žáků Jana Krále

Přijímací řízení

Přijímací řízení

Pro všechny obory na školní rok 2019 -2020 se bude konat 20. - 23. května 2019 v hlavní budově školy na adrese Olešská 2295/16 od 14,00 do 18,00 hodin. Pro výtvarný obor se bude přijímací řízení konat ve stejném čase současně i v budově U Nových Vil 3, Praha 10.

Časté dotazy:

  • S sebou není potřeba žádné vyplněné dokumenty. Porota bude chtít po rodičích na místě základní informace. Jméno, telefon, adresu, email. Volba nástroje u hudebního oboru se domluví na přijímacích zkouškách. V potaz bereme zájem dítěte, kapacitu školy, fyzické předpoklady dítěte.
  • U hudebního oboru má dítě prokázat základní smysl pro rytmus, hudební sluch a případně zazpívat jednoduchou písničku
  • Pokud jde žák na výtvarný obor, je vhodné, aby donesl obrázky, které již namaloval, ale není to podmínkou
  • U literárně dramatického oboru, může dítě předvést píseň, báseň, nebo říkadlo. Není to podmínkou
  • Na talentových zkouškách Tanečního oboru budeme prověřovat: rytmické a hudební cítění, koordinaci, pružnost a rozsah pohybu a tanečnost. Prosíme nejlépe přiléhavé oblečení, stažené vlasy a pokud možno cvičky s měkkou podrážkou.
  • Nejdůležitější je, aby bylo dítě na přijímacím řízení schopno komunikovat s porotou a projevilo spontánní zájem.

 

Těšíme se na nové talenty.