Fotogalerie

Hra na klavír (2 fotografií)

 

Anna Vaverková (0 fotografií)
aktualita

Naše skvńõlá bývalá Ňĺańćka, studovala Klavír u Iriny ńĆernovské a zpńõv u Bronislavy Tomanové

 

ńĆerstvé (z)boŇĺí - The Flavians zańćínají s úspńõchem mezinárodnńõ

...
Kytara (0 fotografií)
aktualita

Ukázka: koncert z...

S√≥lov√Ĺ zpńõv (26 fotografi√≠)

Ukázky z koncertŇĮ:

S orchetrem:
Sky Fall

 

S kapelou

D. Foster, W. Houston: I Have Nothing

Distanńćn√≠ v√Ĺuka (0 fotografi√≠)
aktualita

Onlide koncert 6. 6. 2021

-----------------------------

Polymerové hraní (43 fotografií)

Polymer je hmota vhodná pro snadné tvarování, výrobu barevných pŇôedmńõtŇĮ ńći šperkŇĮ. Práce studentŇĮ vznikly za pomoci polymerové výtvarnice Evy Haškové mladší, která je...

Nora Lubbadová (4 fotografií)

Nejlepší Ňĺáci a úspńõchy klavírního oddńõlení:

V Carnegie Hall

  • Nora Lubbadová svým...

Flautina Praga (3 fotografií)

Flétnový soubor pod vedením MgA. Jany Zerákové.

Ukázka z koncertu v Korunní 60, 31. kvńõtna: 

Pńõveck√Ĺ sbor OleŇ°√°ńćci (0 fotografi√≠)
aktualita

tvoŇôí Ňĺáci ZUŠ Praha 10, Olešská, kteŇôí studují sborový zpńõv a dále Ňĺáci ze všech hudebních oborŇĮ školy. Sbor byl zaloŇĺen roku 2013 pod vedením 

Symfonick√Ĺ orchestr ZU҆ OleŇ°sk√° (12 fotografi√≠)

tvoŇôí pŇôedevším  Ňĺáci ZUŠ Praha 10, Olešská. PŇĮsobí zde také muzikanti z Ňôad absolventŇĮ...

Portrét, figura, akt (1 fotografií)

 

►Portrét, figura

 

►Pohybovky

 

Pohybovky (0 fotografií)
aktualita
V√Ĺstavy (1 fotografi√≠)
Autorsk√© ńćten√≠ (1 fotografi√≠)

Pr√°ce studentŇĮ (1 fotografi√≠)
Projekty (1 fotografií)
Trojrozmńõrn√© pr√°ce (1 fotografi√≠)
Hmotové studie (0 fotografií)
aktualita
Muzik√°lov√© pŇôedstaven√≠ Kouzeln√° zahrada (0 fotografi√≠)
aktualita

https://www.youtube.com/watch?v=LtTE2nT5jRA

Fotogalerie je v DOKUMENTECH

Kresba (24 fotografií)

                                

Moravsk√° TŇôebov√° 2010 (17 fotografi√≠)
Kombinované grafické techniky (11 fotografií)

 

Masopust (12 fotografií)

 

Hmotové studie (17 fotografií)

 

Malba (28 fotografií)

 

Plenér Bohdalov 2012 (55 fotografií)

 

Kresebné studie (12 fotografií)
Odńõvn√≠ tvorba (4 fotografi√≠)

 

Mezzotinta (9 fotografií)

 

LINORYT (20 fotografií)

 

LEPT (10 fotografií)

 

Plenér Ostrava (30 fotografií)

 

SUCH√Ā JEHLA (51 fotografi√≠)

 

Portrét, figura (14 fotografií)
Tma kol svic (7 fotografií)
Plen√©r StŇô√≠tńõŇĺ, ńćervenec 2009 (7 fotografi√≠)

 

Plenér Úsov (61 fotografií)

 

ŇĹena magick√° 3 (5 fotografi√≠)

 

ŇĹena magick√° 1 (12 fotografi√≠)

 

ŇĹena magick√° 2 (19 fotografi√≠)

 

Plen√©r VyŇ°ehorky (24 fotografi√≠)

 

Michael ҆vec - Metro (15 fotografi√≠)

 

Animace a videa (1 fotografií)
҆koln√≠ orchestr (6 fotografi√≠)

 

PraŇĺ√°ci nejen z Prahy (26 fotografi√≠)

PraŇĺáci nejen z Prahy

 

Autorské ńćtení studentŇĮ výtvarného oboru ZUŠ Olešská a jejich pŇôátel

14. kvńõtna 2008 galerie Nová síŇą, Voršilská 3, Praha

...
Cesty masek - Projekt kurzu pro dospńõl√© (24 fotografi√≠)

Tradińćn√≠ ńć√≠nsk√° divadeln√≠ maska Iien-pchu, malovan√° pŇô√≠mo na oblińćej, to je uŇĺ na prvn√≠ pohled efektn√≠, a pŇôitom velmi hlubok√© t√©ma. ńĆ√≠nsk√Ĺ herec v n√≠ zachytil nejen charakteristiku postavy, kterou hr√°l, ale ńćasto cel√Ĺ jej√≠ Ňĺivotn√≠ pŇô√≠bńõh. Musel dobŇôe zvl√°dnout...

Tajn√° spoleńćnost - DivoŇ°i v n√°s (18 fotografi√≠)

S dosp√≠vaj√≠c√≠mi je pot√≠Ňĺ, vŇ°ak to vŇ°ichni zn√°me. Z mil√©ho chlapeńćka je najednou vzpurn√Ĺ klacek, autority jsou mu jen pro sm√≠ch, chod√≠ jak hastroŇ° a m√≠sto jm√©na po tat√≠nkovi pouŇĺ√≠v√° jakousi nesmyslnou pŇôezd√≠vku. Roztomil√° d√≠venka vymńõn√≠ maŇ°li za dredy a pro hodnoty,...

Autorsk√© ńćten√≠: Zadn√≠ vchod (2 fotografi√≠)

Autorsk√© ńćten√≠: Zadn√≠ vchod
31. kvńõtna 2006, Trmalova Vila
Veńćer ve stylu prvorepublikov√© kav√°rny na n√°s d√Ĺchnul na konci kvńõtna v Trmalovńõ vile. Studenti v√Ĺtvarn√©ho oboru se seŇ°li, aby prezentovali sv√° d√≠la i v...

Dńõtsk√° opera Brundib√°r (10 fotografi√≠)

Dńõtsk√° opera Brundib√°r
8. litopadu 2005
Prvn√≠ proveden√≠ t√©to dńõtsk√© opery v s√°le naŇ°√≠ Ň°koly zaplnńõn√©m do posledn√≠ho m√≠steńćka mńõlo velk√Ĺ √ļspńõch. Pomńõrnńõ tńõŇĺk√©ho partu se n√°Ň° omlazen√Ĺ orchestr i n√°Ň° host...

V√Ĺstava Evy HaŇ°kov√© (4 fotografi√≠)

V√Ĺstava Evy HaŇ°kov√©
4. - 31. Ňô√≠jna 2004

Fyzick√° existence Ňĺiv√©ho ńćlovńõka je naprosto z√°visl√° na jednom mal√©m org√°nu
skryt√©m v hrudn√≠m koŇ°i. TńõŇĺko si vŇ°ak um√≠m pŇôedstavit, Ňĺe nńõco tak...

V√Ĺstava MoŇôsk√Ĺ ńŹas a jin√© moŇĺnosti (6 fotografi√≠)

V√Ĺstava Barunky ZadraŇĺilov√©

MoŇôsk√Ĺ ńŹas a jin√© moŇĺnosti
v√Ĺstava dvou autorsk√Ĺch projektŇĮ 26. kvńõtna 2004, Trmalova vila
KdyŇĺ jsme dńõti, m√°me tis√≠ce moŇĺnost√≠ co se s n√°mi v budoucnu stane....

Litografie v tvorbńõ studentŇĮ v√Ĺtvarn√©ho oboru (21 fotografi√≠)

Litografie v tvorbńõ studentŇĮ v√Ĺtvarn√©ho oboru
stŇôeda 21. kvńõtna 2003, Trmalova vila
V Ryt√≠Ňôsk√© ulici v Praze n√°m bronzov√° pamńõtn√≠ deska oznamuje, Ňĺe se tu dne 6. listopadu 1771 narodil vyn√°lezce kamenotisku Alois...

Velk√© paŇ°ije (5 fotografi√≠)

Velk√© paŇ°ije
V√Ĺstava studentŇĮ v√Ĺtvarn√©ho oboru U Nov√Ĺch vil, Trmalova vila
Velikonoce slav√≠ Ňĺid√© i kŇôesŇ•an√©, i lid√© bez vyzn√°n√≠. Na formov√°n√≠ tohoto sv√°tku se znańćnou mńõrou pod√≠lej√≠ i d√°vn√© tradice...

Koncert v Klementinu (4 fotografií)

Koncert v Klementinu
1. ńćervna 2005
Slavnostn√≠ absolventsk√Ĺ koncert v Zrcadlov√© kapli praŇĺsk√©ho Klementina.
Nejen pro genius loci m√≠sta,  je vŇĺdy vyhrazen pro nejlepŇ°√≠ Ňĺ√°ky Ň°koly.

Plenér Úsov 2005 (30 fotografií)

V√Ĺtvarn√Ĺ plen√©r √ösov
4. - 6. ńćervna 2005
Ve dnech 4. - 6. ńćervna 2005 v obci √ösov na Severn√≠ Moravńõ probńõhl v√≠kendoiv√Ĺ krajin√°Ňôsk√Ĺ kurz zamńõŇôen√Ĺ na tamn√≠ Ňĺidovsk√© pam√°tky. Studenti kreslili na star√©m...

Figury (11 fotografií)
OBJEKTY A INSTALACE (19 fotografií)

 

N√°vrat svńõt(l)a 2007 (25 fotografi√≠)
N√°vrat svńõt(l)a 2006 (48 fotografi√≠)

 

Plen√©r LoŇ°tice 2007 (19 fotografi√≠)

PLEN√ČR V√ĚTVARN√ČHO OBORU LO҆TICE 2007

29. dubna - 1. kvńõtna 2007
Pohybovky (36 fotografií)