Z historie školy

 

 

 

 

 

Život už mne dávno naučil,
že hudba a poezie
jsou na světě to nejkrásnější,
co nám život může dát.
Kromě lásky ovšem.

 

 

 

(Jaroslav Seifert)

 

 

 

 

 

Kronika naší školy uvádí, že byla založena ve školním roce 1949/1950 jako pobočka Hudební školy v Biskupské ulici. Jak už to tak bývá jeden jediný rázný muž – topič hostivařských filmových ateliérů přinutil a přesvědčil úřady o tom, že je třeba odborně vést nadané děti, a tak se “nehostinné a začouzené místnosti vinárny U Karasů” staly svědky obětavé činnosti rodičů, oprav, vypůjčeného i darovaného zařízení, prvních učitelů a prvních sedmdesáti žáků hudebního oboru.

 

 

 

Od roku 1953 jsme již samostatnou školou, první v Praze 10 a dnes máme 35 učitelů, kolem 900 žáků a čtyři umělecké obory. Obě naše budovy najdete v zahradách, hlavní sídlo školy – v ulici Olešské (budova byla postavena 9. 4. 1974), pobočku v ulici U Nových Vil (budova byla postavena 4. 11. 1931).

V kamnech už netopíme, za to však máme krásný sál, a ještě si prostory půjčujeme. Po dlouholetém a pilném studiu pak naši žáci vystupují a vystavují své práce v Atriu na Žižkově, Zrcadlové kapli Klementina, velkém sále Městské knihovny, Sukově sále Rudolfina, Libeňském zámku, v kostelích u sv. Martina ve zdi, sv. Šimona a Judy, bývalém klášteře sv. Anežky české, Trmalově vile a mnoha dalších místech Prahy.