Hudební obor

 

 Struktura studia:

Přípravné studium pro I. stupeň - 1 rok

I. stupeň

II. stupeň

 

SPD - studium pro dospělé - 4 roky ( v současné době umožňujeme pouze obsolventům II. stupně )

Přípravné oddělení

Děti se zde hravou formou seznamují se základy hudby, zpěvem jednoduchých lidových písní, základy rytmu

Po dohodě s rodiči jsou děti přípravného oddělení od února přijaty na nástroj, který si vyberou. Školné se platí za celé pololetí září až leden.

Výuka hry na hudební nástroje a zpěvu

 

Informace o studiu

Přípravná hudební výchova seznamuje žáky se základy hudby, rytmu. Výuka probíhá v  60ti  minutových blocích. Ve druhém pololetí mají žáci studium rozděleno na dvě části: a) zůstávají na 60ti minutové lekci v přípravné hud. výchově, b) současně navštěvují nástrojové kroužky.

Studium hudebního oboru je určeno pro žáky od věku 6 let.

V ZUŠ máme několik kvalitních komorních souborů různých nástrojových obsazení, máme zde i malý a větší smyčcový soubor, velký orchestr a rovněž malý kytarový soubor a sbor.

Žáci se prezentují na koncertech v sále ZUŠ Olešská, příp. v sále Atrium v Praze 3. Též koncertujeme ve špičkových koncertních sálech v Praze: koncertním sále sv. Anežky, v koncertním sále kostela sv. Šimona a Judy, v sále B. Martinů,  v sále Městské knihovny, v Zrcadlové kapli Klementina apod.

Spolupracujeme již tradičně s Českou komorou architektů, pro kterou naši žáci vystupují v sálech Senátu ČR, Betlémské kapli či v Domě architektů..

Žáci mají možnost vypůjčit si nástroj na dobu výuky v ZUŠ za symbolický poplatek 400 Kč na celý školní rok.

Hudební obor sídlí v ZUŠ Olešská 2295/16, Praha 10, Housle a klavír a klarinet vyučujeme též v pobočce U nových vil.

 

 

Praktická pomoc - s kým máme dobré zkušenosti:

Opraváři smyčcových nástrojů: Tomáš a Karel Vávra, Lublaňská 65, 120 00 Praha 2, tel.:222 518 114

Petr Zejfart : Opravy strunných a smyčcových hudebních nástrojů

Adresa: Mírová 49/58, 103 00  Praha-Kolovraty , Mobil:  +420 739 058 291   Mobil:      +420 606 925 806       

Půjčovna pianin a klavírů: Český hudební fond Praha 5, Radlická 99, tel: 251 554 940, e-mail: praha@hudebnifond.cz

Ladění a opravy klavírů: Ondřej Běhal mobil 603 145 944