Hudební obor

 

 Struktura studia:

Přípravné studium pro I. stupeň - 1 rok

I. stupeň - 7 let

II. stupeň (dobrovolný) - 4 roky ( možno organizovat i přípravné studium pro žáky II. stupně, pokud neabsolvovali studium I. stupně)

SPD - studium pro dospělé - 4 roky ( v současné době umožňujeme pouze obsolventům II. stupně )

Přípravné oddělení

Přijímací řízení organizujeme vždy v předchozím školním roce, zpravidla v posledním květnovém týdnu – termín zveřejňujeme i na WEBových stránkách.

Zápis je vždy první týden v září po zahájení nového školního roku. Vyučuje p. uč. Marie Trtíková. Děti se zde hravou formou seznamují se základy hudby, zpěvem jednoduchých lidových písní, základy rytmu při použití jednoduchých nástrojů, zvonkohry, dětského xylofonu, bubínku, paliček, atd. Po dohodě s rodiči jsou děti přípravného oddělení od února přijaty na nástroj, který si vyberou. Školné se platí za celé pololetí září až leden.

Pokud nově přijaté děti nenastoupí v prvním týdnu, ani nenahlásí pozdější nástup ze závažných důvodů, nepočítáme již s nimi a zveme na jejich místa náhradníky.

Výuka hry na hudební nástroje a zpěvu

 

Informace o studiu

Přípravná hudební výchova seznamuje žáky se základy hudby, rytmu při použití jednoduchých hudebních nástrojů a zpěvu písní. Výuka probíhá v  60ti  minutových blocích. Ve druhém pololetí mají žáci studium rozděleno na dvě části: a) zůstávají na 60ti minutové lekci v přípravné hud. výchově, b) současně navštěvují nástrojové kroužky.

Studium hudebního oboru je určeno pro žáky od věku 6 let. Přijímáme rovněž starší žáky základních a středních škol, kteří mají o hudbu zájem a v raném věku to nestihli v případě, že máme místo v požadovaném zaměření.

V ZUŠ máme několik kvalitních komorních souborů různých nástrojových obsazení, máme zde i malý a větší smyčcový soubor, velký orchestr a rovněž malý kytarový soubor a sbor.

Žáci se prezentují na koncertech v sále ZUŠ Olešská, příp. v sále Atrium v Praze 3. Též koncertujeme ve špičkových koncertních sálech v Praze: koncertním sále sv. Anežky, v koncertním sále kostela sv. Šimona a Judy, v sále B. Martinů,  v sále Městské knihovny, v Zrcadlové kapli Klementina apod.

Spolupracujeme již tradičně s Českou komorou architektů, pro kterou naši žáci vystupují v sálech Senátu ČR, Betlémské kapli či v Domě architektů..

Žáci mají možnost vypůjčit si nástroj na dobu výuky v ZUŠ za symbolický poplatek 400 Kč na celý školní rok. Půjčujeme tyto hudební nástroje: housle, violoncello, klarinet, příčnou flétnu, trubku, akordeon, kytaru.

Hudební obor sídlí v ZUŠ Olešská 2295/16, Praha 10, Housle a klavír a klarinet vyučujeme též v pobočce U nových vil.

 

 

Praktická pomoc - s kým máme dobré zkušenosti:

Opraváři smyčcových nástrojů: Tomáš a Karel Vávra, Lublaňská 65, 120 00 Praha 2, tel.:222 518 114

Petr Zejfart : Opravy strunných a smyčcových hudebních nástrojů

Adresa: Mírová 49/58, 103 00  Praha-Kolovraty , Mobil:  +420 739 058 291   Mobil:      +420 606 925 806       

Půjčovna pianin a klavírů: Český hudební fond Praha 5, Radlická 99, tel: 251 554 940, e-mail: praha@hudebnifond.cz

Ladění a opravy klavírů: Ondřej Běhal mobil 603 145 944