Literárně dramatický obor

 

 

Provozované činnosti

Ze vzdělávacího programu vyjímáme

Další informace

Přijímací řízení organizujeme vždy v předchozím školním roce, zpravidla v prvním červnovém týdnu – termín zveřejňujeme i na WEBových stránkách.

Výuka probíhá v dvouhodinových až tříhodinových blocích.

Věk žáků od sedmi let až po dospělé.

Zajišťujeme též přípravu ke zkouškám na střední školy.

Každoročně pořádáme závěrečné vystoupení ve velkém sále Městské knihovny v Praze, společně s dalšími obory, nebo Strašnickém divadle, kde se představují žáci všech ročníků. Během roku využíváme k vystoupením sál školy.

Literárně dramatický obor sídlí v ZUŠ Olešská 2295/16, Praha 10.