Přípravné studium

 

  • Přípravné studium seznamuje děti hravou formou se základy hudby zpěvem jednoduchých lidových písní, základy rytmu atd.
     
  • Výuka probíhá v  45  minutových blocích. Ve druhém pololetí přibude výuka nástroje ve skupině. Nástroj si děti vyberou sami, pokud je to v možnostech školy.
     
  • Žák je přijat do prvního ročníku po úspěšném absolvování postupové zkoušky.
     
  • Přípravné studium je určeno pro žáky od věku 6 let (výjimečně od věku 5 let).