Pěvecký sbor Olešáčci

tvoří žáci ZUŠ Praha 10, Olešská, kteří studují sborový zpěv a dále žáci ze všech hudebních oborů školy. Sbor byl založen roku 2013 pod vedením Stanislava Poslušného. Soustředí se hlavně na rozvoj hudebnosti dětí a rozvíjí jejich pozitivní vztah k hudbě. Kromě ryze koncertních programů připravuje svým věrným posluchačům, ve spolupráci s symfonickým orchestrem, dramatickým, výtvarným a tanečním oddělením, ucelená muzikálová představení.

Ukázky:

►Lidové písně s orchestrem

►Kouzelná zahrada - muzikál

►Za doprovodu klavíru

 

Žádné fotografie