Dětská opera Brundibár

Dětská opera Brundibár
8. litopadu 2005
První provedení této dětské opery v sále naší školy zaplněném do posledního místečka mělo velký úspěch. Poměrně těžkého partu se náš omlazený orchestr i náš host - Dismanův rozhlasový dětský sbor, který také vyzkoušel novou generaci talentů, zhostili výtečně - a tak mohl dirigent Michal Macourek a paní sbormistryně Fléglová domluvit další, doufejme trvalou, spolupráci. Děkujeme všem kdo přišli a povzbudili.