Rozvrhy PHV - čtvrtek U Nových vil 2018/2019 platný

Přípravná hudební výchova (PHV) - 1. pololetí  
pobočka U nových vil: p. uč. Marie Trtíková

Čtvrtek:

PHV přípravná hudební výchova = pro děti z 1. tříd ZŠ

PPHV předškolní přípravná hudební výchova = pro děti z MŠ

 

Hudební nauka (HN) - 1. a 2. pololetí:  rozvrh pro 2018/2019 platný

hlavní budova ZUŠ – Olešská 2295/16: p. uč. MgA. Markéta Čechová, Bc. Stanislav Poslušný

 

Klavírní seminář - 1. a 2. pololetí   2018/2019 PLATNÝ

hlavní budova ZUŠ – Olešská 2295/16: p. uč. MgA. Markéta Čechová

 

Pěvecký sbor - 1. a 2. pololetí   2018/2019 PLATNÝ

hlavní budova ZUŠ – Olešská 2295/16: p. uč. Bc. Stanislav Poslušný

 

Přípravný smyčcový soubor Cvrček - 1. a 2. pololetí   2018/2019 PLATNÝ

hlavní budova ZUŠ – Olešská 2295/16: p. uč. Mgr. Hana Heřmánková

 

Smyčcový soubor starších žáků, Čmelák - 1. a 2. pololetí   2018/2019 PLATNÝ

hlavní budova ZUŠ – Olešská 2295/16: p. uč. Mgr. Hana Heřmánková

 

Velký orchestr - 1. a 2. pololetí   2018/2019 PLATNÝ

hlavní budova ZUŠ – Olešská 2295/16: p. uč. Bc. Stanislav Poslušný

 

Taneční obor (TO)  rozvrh pro 2018/2019 platný

 

 

Ve výtvarném oboru je možno, že na přání rodičů budou

v prvním týdnu upraveny ročníky smíšených skupin .

         Časy však zůstávají:

 

Výtvarný obor (VO)                      2018/2019 platný

hlavní budova ZUŠ – Olešská 2295/16 i u Nových vil: p. uč. Mgr. Josef Dudek

Výtvarný obor (VO)                     2017/2018 neplatný
Pobočka ZUŠ – U nových vil: p. uč. Mgr. Eva Hašková :

 

Výtvarný obor (VO)                   2017/2018 neplatný
Pobočka ZUŠ – U nových vil: p. uč. Mgr. Hana Horká  : 

Pondělí

Literárně dramatický obor (LDO)              2018/2019 platný

hlavní budova ZUŠ – Olešská 2295/16: p. uč. Mgr.,MgA. Aleš Povolný  
 

Pondělí

Úterý

 


Středa
 

Čtvrtek