Taneční obor

 

taneční obor


 

Taneční oddělení naší školy bylo otevřeno před patnácti lety a má již svoji tradici. Na sedmileté studium zde připravují žáky profesionální odborníci. Přijímáme děti do přípravného ročníku od 5 let věku. Zde se žáci seznamují se základními rytmy a rozvíjí se jejich přirozené a pohybové nadání. V dalších ročnících se žáci postupně seznamují se základy klasického tance, lidového a moderního tance a též gymnastiky.

Výuka probíhá ve 2, 3 a 4 hodinových blocích. Věk přijímaných žáků se předpokládá do devíti let (včetně). Ve výjimečném případě možno přijmout i děti starší.

Zajišťujeme též přípravu ke zkouškám na střední školy.

Každoročně pořádáme závěrečné vystoupení ve velkém sále Městské knihovny v Praze nebo Strašnickém divadle, kde se představují žáci všech ročníků. Během roku se zúčastňujeme různých akcí v rámci obvodu i celé Prahy.

Taneční obor sídlí v ZUŠ Olešská 2295/16, Praha 10. 

Absolventi školy, kteří se věnují umělecké činnosti profesionálně

Z dlouhé řady absolventů tohoto oboru Vám představujeme:

 

Helena Arenbergerová

absolventka pražské taneční konzervatoře a AMU se od r. 1996 věnuje modernímu tanci u L. Ottové, od r.1998 spolupracuje s významným českým choreografem J. Kodetem. V r. 1999 se zúčastnila se projektu něm. Choreografa F. Ruckerta a s projektem „EVROPA 2000“ procestovala téměř všechna velká evropská města. V r. 2000 získala na festivalu „TANEC PRAHA“ 1. cenu za interpretaci. Od r. 2001 spolupracuje mimo jiné s choreografy T. Idnakovou (Č.R.), R. Tirpákem (Slov.), I.M. Popovici (Rum.), H. Weinzierl (Rak.). V letech 2001 a 2002 natočila dva taneční filmy v režii D. Conrada (Canada), pravidelně působí ve Vídni a Frankfurtu. V roce 2007 nominována na cenu Thálie (žákyně N. Křížové) 

Praktická pomoc - s kým máme dobré zkušenosti:

Prodejny s vybavením pro taneční obor:
BJ Galerie:   Praha 3, Jeseniova  93
GRISHKO:   Praha 1, Mikulandská 4
BALET:  Praha 1, Karolíny Světlé 22