Výtvarný obor

 

 

Vyučované výtvarné techniky

Výuka probíhá v tříhodinových blocích. Věk žáků od předškolních až po maturanty.

Příprava ke studiu architektury a dalších výtvarných oborů