Plenér Úsov

 

PLENÉR ÚSOV 08

7. - 13. 8.

 

 

Respekt a tolerance (Luděk Štipl)

    e-mail: cromstil@yahoo.com

    www.respectandtolerance.com

 

ZUŠ Olešská 2295/16, Praha 10 (Josef Dudek)

      e-mail: jodudek@seznam.cz

      mobil: 731 465 719

 

host: Jaroslav Achab Haidler - hebraista

     e-mail: j.achab@volny.cz

     www.lamedwaw.org

 

 

 

 

 

 

 

 

LUDĚK ŠTIPL

Rok 1979. Československo bylo touto dobou v hlubokém komunismu. Opustit zemi bylo téměř nemožné. Ale panu Luďku Štiplovi se to na třetí pokus naštěstí podařilo. Předchozí dva (přes bývalou Jugoslávii) se nezdařily kvůli špatné
organizaci. Utíkal totiž i s celou rodinou a zkoordinovat takový útěk je poměrně složité, jak zjistil na vlastní kůži. Když dorazili do země svobody, což byla v jejich případě Kanada,dříve než do zaměstnání se dostali do povinné školy pro emigranty, kde se půl roku učili anglicky. Po dostudovaní ihned začal pracovat. Vystřídal hodně zaměstnání, ale pro jeho další vývoj byla nejdůležitější jen dvě: Little Museum, kde se poprvé začal zajímat o židovství, a Muzeum historie alkoholických nápojů. Do druhého jmenovaného nastoupil na pozici konzervátora. Díky tomu, že zde začal působit ještě dva roky před samotným zpřístupněním sbírek veřejnosti, viděl, jak takové muzeum skutečně pracuje. Navíc to bylo soukromé muzeum, takže když později, už ve funkci kurátora, pořádal výstavy, musel kromě „běžné práce“ shánět i sponzory  a také plánovat dostatečně atraktivní téma, které přiláká dost návštěvníků. Návštěvnost muzeí se každoročně porovnává a vyhodnocuje a náklad na jednoho návštěvníka je jedním z důležitých kriterií pro hodnocení a další financování jednotlivých institucí. V roce 2003 se poprvé od svého útěku podíval zpátky do nyní již rozpadlého Československa. Ještě se párkrát do Kanady vrátil, ale od roku 2005 zůstává ve své rodné zemi a naplno se věnuje Židovství. Otevírá projekt Respekt a Tolerance, který se zabývá dokumentací historie a kultury bývalých židovských
 komunit v Lošticích, Mohelnici a Úsově v Olomouckém kraji. Zpracovává informace
 z archívů i literatury a zaznamenává vzpomínky pamětníků, a ty pak prezentuje
 veřejnosti, zejména mládeži, pomocí výstav, publikací, novinových článků či
 vzdělávacích programů, které díky zkušenostem z  Kanady vede jako málokdo
 jiný. Za poměrně krátkou dobu svého působení již stihl (s případným
 financováním Nadačního fondu obětem holocaustu, Česko-německého fondu
 budoucnosti, Olomouckého kraje, Hakafa Congregation, Dr. Stanton Canter Family
 Trust  atd.) zrekonstruovat střechu synagogy v Lošticích, vydávat publikace, zřídit
 knihovnu zaměřenou na židovskou historii pro studenty Univerzity Palackého
 v Olomouci, pořádat vzdělávací programy a výstavy nejenom v České republice ale
 i v zahraničí.
 Zdroje:
 http://www.respectandtolerance.com, vydává Respekt a Tolerance [online],
 citováno 24.3.2008
 
 http://www.lib.waterloo.ca/seagrams/index.htm, Seagram Museum, vydává
 Universtity od Waterloo [online], citováno 24.3.2008
 Luděk Štipl, historik
 Občanské družení Repekt a Tolerance
 Radnice 4 , 789 85 Mohelnice