Příspěvek na vzdělávání

HUDEBNÍ OBOR: 

 

  Kč/měsíc Kč/pololetí
PPHV, předškolní přípravná hudební výchova 200 1000
PHV, přípravná hudební výchova 200 1000
Individuální výuka 340 1700
Individuální výuka rozšířená 380 1900
Kroužky, obligátní nástroje 220 1100

  

Pěvecký sbor jako samostatný předmět 200  1000


 

  Kč/školní rok
Pronájem hudebního nástroje 500

 

VÝTVARNÝ OBOR:

  Kč/měsíc Kč/pololetí
Přípravná výtvarná výchova 300 1500
Základní studium 300 1500
Rozšířené studium 400 2000

 

TANEČNÍ OBOR

  Kč/měsíc Kč/pololetí
Přípravná taneční výchova – 2. roč. 280 1400
Základní studium – 3. roč. 300 1500
Základní studium – 4 roč.-II. st. 300 1500

 

LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ OBOR

  Kč/měsíc Kč/pololetí
Přípravná dramatická výchova – 2. roč. 280 1400
Základní studium – 3. roč. 300 1500
Základní studium – 4. roč.-II. st. 300 1500

Příspěvek v tanečním a literárně-dramatickém oboru je odlišen podle počtu vyučovacích hodin stanovených učebním plánem MŠMT a ŠVP.

Příspěvek musí být uhrazen za 1.pololetí šk.r.:  15. září 2023
                                         za 2. pololetí šk.r.: 15. února 2024

V  souladu se školním řádem  část VI, bod 4),  může být stanovena úhrada u žáků II. stupně výtvarného oboru, včetně přípravného studia pro II.st. VO - jako roční.  

Přípravné studium pro II.stupeň - stejná platba jako u Základního studia. Studium pro dospělé - 9.000,- Kč za pololetí - v současné době neotvíráme.