Příspěvek na vzdělávání

HUDEBNÍ OBOR: 

 

  Kč/měsíc Kč/pololetí
PPHV, předškolní přípravná hudební výchova 140 700
PHV, přípravná hudební výchova 160 800
Individuální výuka 300 1500
Individuální výuka rozšířená 380 1900
Kroužky, obligátní nástroje 160 800

  

Pěvecký sbor jako samostatný předmět 180  900


 

  Kč/školní rok
Pronájem hudebního nástroje 400

 

VÝTVARNÝ OBOR:

  Kč/měsíc Kč/pololetí
Přípravná výtvarná výchova 200 1000
Základní studium 280 1400
Rozšířené studium 400 2000

 

TANEČNÍ OBOR

  Kč/měsíc Kč/pololetí
Přípravná taneční výchova – 2. roč. 220 1100
Základní studium – 3. roč. 240 1200
Základní studium – 4 roč.-II. st. 250 1250

 

LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ OBOR

  Kč/měsíc Kč/pololetí
Přípravná dramatická výchova – 2. roč. 220 1100
Základní studium – 3. roč. 240 1200
Základní studium – 4. roč.-II. st. 250 1250

Školné v tanečním a literárně-dramatickém oboru je odlišeno podle počtu vyučovacích hodin stanovených učebním plánem MŠMT a ŠVP.

Příspěvek musí být uhrazen za 1.pololetí šk.r.:  do konce září 
                                      za 2. pololetí šk.r.: do konce února

V  souladu se školním řádem  část VI, bod 4),  může být stanovena úhrada u žáků II. stupně výtvarného oboru, včetně přípravného studia pro II.st. VO - jako roční.  

Přípravné studium pro II.stupeň - stejná platba jako u Základního studia. Studium pro dospělé - 9.000,- Kč za pololetí - v současné době neotvíráme.