Aktuality

 • Nora Lubbadová, pozvánka na koncert
  Vážení příznivci naší školy, dovolujeme si Vás pozvat na prestižní koncert, na kterém se bude podílet naše...
 • Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019 - 2020
  Rozdělení nově přijatých žáků na školní rok 2019 – 2020 hudební obor ZÁPIS NOVĚ PŘIJATÝCH...
 • Akce školy
  20. března 2019 od 18,30 hodin , sál školy Interní koncert 21. března 2019 od 18,00 hodin , sál školy Popový koncert...
 • Přijímací řízení
  Hudební obor: 18. - 21. května 2020 v hlavní budově školy na adrese Olešská 2295/16 od 14,00 do 18,00 hodin. Přijímáme...


Odkazy

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Magistrát hlavního města Prahy
Magistrát hlavního města Prahy

Asociace základních uměleckých škol České republiky
Asociace základních uměleckých škol České republiky

Úřad městské části Praha 10
Úřad městské části Praha 10

Administrace

login:
heslo:

Základní umělecká škola
Praha 10 – Strašnice
Olešská 2295/16
 

Výsledky přijímacího řízení 2019                         Akce školy

 

Budovy školy:

Olešská 16, Praha 10 – hlavní sídlo školy
Olešská 16, Praha 10 – hlavní sídlo školy Olešská 16, Praha 10 – hlavní sídlo školy


U Nových Vil 3, Praha 10 - pobočka
U Nových Vil 3, Praha 10 - pobočka U Nových Vil 3, Praha 10 - pobočka

 

Obory vyučované na naší škole:

 

Hudební obor
hudební obor

Hudební obor vyučuje nástroje: klavír, housle, viola, violoncello,  kontrabas, kytara, zobcová a příčná flétna, klarinet, trubka, akordeon, keyboard, basová kytara, sólový a sborový zpěv. Školu reprezentuje: symfonický orchestr, smyčcové soubory, flétnové soubory, pěvecký sbor a popová kapela. Některé hudební nástroje si mohou žáci pronajímat. Všichni pedagogové jsou aprobovaní absolventi konzervatoří a vysokých škol. Žáci jsou přijímáni od věku 6 let, výjimečně 5 let -  do věku středních škol.Taneční obor
taneční obor

Taneční obor zahrnuje tanec klasický, lidový, moderní  a též gymnastickou průpravu. Vyučování probíhá v dobře vybaveném tanečním sále školy, pro veřejná vystoupení pronajímáme velká jeviště. Obor vede zkušená vysokoškolsky vzdělaná paní učitelka s velkou baletní a pedagogickou praxí a upřímným zájmem o odborný a osobní prospěch žáků. Žáci jsou přijímáni zpravidla do věku 9 let.Výtvarný obor
výtvarný obor Výtvarný obor zahrnuje techniky kresebné, malířské, grafické, techniky prostorového vytváření a multimediální tvorbu. Zajišťuje přípravu ke zkouškám na střední umělecké školy, vysoké umělecké školy, zvláštní péči věnuje přípravě k vysokoškolskému studiu architektury. Škola pořádá výstavy výtvarných prací žáků, vernisáže doprovází i autorská čtení žáků. Oblíbené jsou víkendové a prázdninové výtvarné plenéry. Vysokoškolsky vzdělaní učitelé rozvíjí zručnost i kreativitu žáků. Žáci jsou přijímáni od věku 5 let do věku středních škol.


Literárně dramatický obor
literárně dramatický obor obor

Literárně dramatický obor je zaměřen na rozvoj komunikace a přirozeného projevu, hereckou průpravu, hlasovou výchovu, nácvik dramatické hry a divadelního představení včetně  pantomimy, na  rozvoj přirozeného  projevu žáků. Vysokoškolsky vzdělaným pedagogem vedená výuka připravuje pro studium herectví, režie apod., ale i pro uplatnění v povoláních, která vyžadují vysokou míru komunikačních dovedností (pedagogové, právníci atp.). Nadšení pana učitele a přátelské vztahy vedou k dobrým výsledkům všech zúčastněných. Žáci jsou přijímáni od věku 7 let do věku středních škol.

 

Škola realizuje projekt Šablony II

Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0009524

Anotace projektu: 
Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podporu sdílení zkušeností a spolupráce pedagogů, tandemovou výuku, zapojení odborníků z praxe do výuky a spolupráci s rodiči žáků a veřejností.

Daný projekt je spolufinancován Evropskou unií.